– Profesor universitar in cadrul Scolii Doctorale UMF Carol Davila, conducator de doctorate
– Fondatorul Disciplinei de Implantologie Orala din Romania
– Initiatorul si fondatorul Cursuri postuniversitare în  U.M.F. ”Carol Davila” cu peste 161 de cursuri  la activ
– Autor de cursuri şi manuale universitare de specialitate
– Articole publicate in extenso în ţară şi străinătate peste 200 pe teme de implantologie
– Contracte de cercetare in numar de 22
– Numeroase brevete de inventie in domeniul implantologiei orale
– Cofondator si Presedinte ICOI Romania
– Membru titular al „Implant Institut Misch”
– Organizator de manifestari stiintifice 
– Presedinte al unor congrese de specialitate
– Membru in comitetul de redactie (colegiul stiintific) al unor publicatiile de specialitate 
– Distincţii obţinute în străinătate pentru contributiile aduse in domeniul Implantologiei:
– Diplomă de onoare: Recognized for contributions to the ICOI and dental profession by serving as a member of the ambassadors’ circle 2010-2022