Locație curs: Hotel Sheraton București

1-2 Octombrie 2021
Modulul I
Implanturi și tehnici chirurgicale. Constante fiziologice. 
Incizii, lambouri și suturi în implantologie

Ziua 1 – Parte teoretică
08:30 – 09:00 – Înregistrarea participanților
09:00 – 11:00 – Planul de tratament în reabilitarea orală implanto-protetică (diagnostic și tratament preimplantar, consimțământul informat al pacientului)
Anestezia în implantologia orală (tehnici, substanțe, accidente și incidente)
Contraindicații relative și absolute în tratamentul implanto-protetic, ținând cont de vârsta și “terenul” pacientului
11:00 – 11:15 – Coffee break
11:15 – 13:00 – Importanța realizării unei extracții atraumatice și prezervarea alveolei post extracțională în scopul viitorului act implantologic (protocol operator, tehnici și biomateriale)
Clasificarea tipurilor de implanturi (material, design, tratament de suprafață, biocompatibilitate, conexiune protetică, implantul optim în funcție de situația clinică)
13:00 – 14:30 – Lunch break
14:30 – 17:00 – Tipuri de incizie în funcție de momentul inserării implanturilor: târzie / intârziată / imediată
Descrierea tipurilor de lambouri indicate în implantologia orală
Tehnici și variante de suturi în implantologia orală
17:00 – Discuții pe tema cursului


Ziua 2 – Lucrări practice – Hands-On cu echipa ICOI România
08:30 – 09:00 – Coffee break
09:00 – 11:00 – Protocolul inserării implanturilor (instrumentar, tehnici de frezaj, evitarea supraîncălzirii osului, medicație pre- și postoperatorie)
11:00 – 11:15 – Coffee break
11:15 – 13:00 – Se vor insera implanturi în os de densități diferite (coaste), ținând cont de caracteristicile fiecărei densități osoase
13:00 – 14:30 – Lunch break
14:30 – 17:00 – Se vor exersa diferite tipuri de incizie și lambouri indicate în implantologie orală: lambou trapezoidal / dreptunghiular / triunghiular, lambou pentru prezentarea papilelor
Se vor exersa pe coaste diferite tehnici de sutură: nod simplu, sutură în X, sutură continuă, sutură în saltea orizontală
17:00 – Discutii pe tema hands-on-ului

5-6 Noiembrie 2021
Modulul II
Imagistică în implantologia orală. 
Biomecania ADM-ului în reabilitarea implanto-protetică

Ziua 1 – Parte teoretică
09:30 – 10:00 – Coffee break
10:00 – 13:00 – Parte teoretică

Importanța imagisticii în terapia implanto-protetică (anatomia clinică versus imagistică)
Conceperea planului de tratament în funcție de datele anatomice clinice și imagistice
Inserarea implanturilor în creasta alveolară vindecată în raport cu particularitățile diferitelor zone anatomice de interes
Structurile peridentare versus periimplantare și rolul lor în ocluzie 
Cum se transmit forțele la nivelul implanturilor
Repere ocluzale în diferite tipuri de protezare pe implanturi
Etapele de bază în realizarea unei ocluzii funcționale pe implanturi 
13:00 – 14:00 – Pauză de prânz
14:00 – 17:00 – Parte teoretică

Complicații datorate încărcării protetice imediate
Descoperirea implantului cu evitarea complicațiilor și realizarea integrării gingivale
Complicații ce pot apărea la inserarea imediat postextracțional a implanturilor: starea alveolei postextracționale, gestionarea țesutului osos alveolar în care inserăm implantul, forma implantului inserat imediat, manevrarea lambourilor mucoperiostale de acoperire, dehiscențe / fenestrații / fractura peretelui alveolar vestibular.
17:00 – 18:00 – Discuții pe tema cursului

Ziua 2 – Lucrări practice – Hands-On cu echipa ICOI România
10:00 – 13:00 – Cu pauză de prânz
Interpretarea radiografiilor: retroalveolare, OPG, CBCT 
Planificarea radiologică pe CBTC a inserării implanturilor dentare (diametru, lungime, număr de implanturi, raportul cu formațiunile anatomice vecine)
Se vor insera implanturi în os, densitate D1-D2 si D3-D4 (mandibulă de porc, coastă porc / vită) folosind tehnica trans-opercular și tehnica cu lambou, cu exersarea diferitelor tipuri de lambouri și suturi

17-18 Decembrie 2021
Modulul III
Complicații ce pot apărea în implantologia orală și măsuri de prevenire a acestora

Ziua 1 – Parte teoretică
09:30 – 10:00 – Coffee break
10:00 – 13:00 – Parte teoretică

Complicații datorate unui plan de tratament incorect conceput: spațiul protetic corect vertical și orizontal, distanța ideală față de formațiunile anatomice vecine, distanța corectă implant-implant și implant-dinte, numărul și pozitia implanturilor în funcție de densitatea osoasă și de tipul de protezare, complicații ale poziționării incorecte a implanturilor
Prevenirea accidentelor și complicațiilor intraoperatorii în etapa chirurgicală de inserare a implanturilor: incizia și decolarea, frezajul neoalveolei, presiunea implantului pe pereții osoși neoalveolari, sutura, hemoragia (riscuri, evaluarea coagulării, prevenția, tratament), infecția (riscuri, complicații, prevenție, tratament), accidente și complicații cu potențial letal 
Complicații datorate încărcării protetice imediate
Descoperirea implantului cu evitarea complicațiilor și realizarea integrării gingivale
Complicații ce pot apărea la inserarea imediat postextracțional a implanturilor: starea alveolei postextracționale, gestionarea țesutului osos alveolar în care inserăm implantul, forma implantului inserat imediat, manevrarea lambourilor mucoperiostale de acoperire, dehiscente/ fenestratii/fractura peretelui alveolar vestibular
13:00 – 14:00 – Pauză de prânz
14:00 – 17:00 – Parte teoretică

Structurile peridentare versus periimplantare și rolul lor în ocluzie
Cum se transmit forțele la nivelul implanturilor
Repere ocluzale in diferite tipuri de protezare pe implanturi
Etapele de bază în realizarea unei ocluzii funcționale pe implanturi
17:00 – 18:00 – Discuții pe tema cursului

Ziua 2 – Lucrări practice – Hands-On cu echipa ICOI România
10:00 – 13:00 – Cu pauză de prânz
Se va lucra pe mandibula de porc: se va extrage un dinte cu inserarea imediată a implantului, adiție de os în defect cu aplicarea de membrană și fixarea ei prin diferite tehnici, închiderea alveolei postextracționale cu lambouri de vecinătate 
Se reiau tehnicile de inserare a implanturilor cu diferite sisteme implantare
Se reiau diferitele tehnici de incizii și suturi în implantologie

28-29 Ianuarie 2022
Modulul IV
Protocoale protetice. Prevenirea complicațiilor protetice. 
Dispensarizarea purtătorului de implanturi

Ziua 1 – Parte teoretică
09:30 – 10:00 – Coffee break
10:00 – 13:00 – Parte teoretică

Teorii privind „stresul” lucrărilor protetice asupra implanturilor
Ghidul chirurgical – legătura dintre planificarea protetică și etapa chirurgicală
Restaurări protetice fixe cimentate versus înșurubate
Restaurări protetice mobilizabile
Etape ale realizării lucrărilor protetice definitive
13:00 – 14:00 – Pauză de prânz
14:00 – 17:00 – Parte teoretică

Cum să prevenim apariția complicațiilor după aplicarea restaurărilor protetice pe implanturi
Protocolul igienei orale în implantologie, măsuri de igienizare profesională și individuală a lucrărilor protetice pe implanturi
17:00 – 18:00 – Discuții pe tema cursului

Ziua 2 – Lucrări practice – Hands-On cu echipa ICOI România
10:00 – 15:00 – Cu pauză de prânz
Amprentarea la nivelul implantului dentar: fiecare cursant va realiza tehnica amprentării cu lingura individuală deschisă și cu lingura standard închisă 
Utilizarea corectă a materialelor de amprentare
Confecționarea lingurii individuale
Prezentarea componentelor protetice utilizate în protezarea fixă – analog de implant, bont de transfer, diverse bonturi protetice
Sesiune de discuții pe marginea cazurilor clinice dorite de către cursanți (CBCT, modele de studiu, fotografii intraorale)